HAX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Share this on: Hanoi, Thg2 05 2018 - 03:17 CH

HAX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018


 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180205_20180502--HAX--NQ-va-BB-DHDCD-TN-nam-2018.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now