KDF: Báo cáo tài chính Quý 4/2017

Share this on: Hanoi, Thg1 25 2018 - 08:39 SA

KDF: Báo cáo tài chính Quý 4/2017


.

Tài liệu đính kèm
  000000007195066_bao_cao_tai_chinh_quy_4_kido_foods.pdf
  000000007195095_KDF_GT.jpg


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now