What's News?

Other Announcements

 Our Events

  • Apr 23, 2018

    Fiinpro Talk #6 – Đầu Tư Cổ phiếu Ngành Ngân Hàng Việt Nam: Cơ Hội và Rủi Ro

    Chiều ngày 19/04, FiinPro Talk #6 đã được tổ chức thành công tại TP.HCM với sự tham dự của gần 150 nhà đầu tư và đại diện các Công ty chứng khoán, Ngân hàng, Quỹ đầu tư... Buổi thảo luận đã đưa ra cái nhìn tổng quan về thị trường cổ phiếu ngành ngân hàng 5 năm vừa qua, đồng thời chỉ rõ các cơ hội và rủi ro đầu tư với số liệu phân tích của StoxPlus và các chuyên gia cấp cao trong ngành tài chính, ngân hàng.

  • Apr 23, 2018

    FiinPro Talk #6 - Vietnamese Banking Stocks: Investment Opportunities and Risks

    On 19 April 2018, FiinPro Talk #6 was organized successfully in HCMC by FiinForm - StoxPlus, with almost 150 participants from investment companies, financial institutions, banks, etc. The conference summarized the Vietnamese banking stocks situation in the last 5 years, and pointed out upcoming opportunities and risks with StoxPlus’s statistic and experts’ analysis.

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now