SBT: Nghị quyết và Biên bản tờ trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 - 2017

Share this on: Hanoi, Thg11 22 2017 - 08:53 SA

SBT: Nghị quyết và Biên bản tờ trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 - 2017


Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thông báo Nghị quyết và Biên bản tờ trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 - 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171122_20171121--SBT--NQ-VA-BIEN-BAN-TO-TRINH-HOP-DHDCDTN-20162017.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now