CLX: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg10 31 2017 - 05:00 CH

CLX: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000007058278_BCTC_Quy_3.2017.pdf
  000000007058261_BCTC_Hop_nhat_Quy_3.2017.pdf
  000000007058279_304_CHOLIMEX_TCKT.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now