VCG: Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ)

Share this on: Hanoi, Thg10 31 2017 - 08:40 SA

VCG: Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ)Tài liệu đính kèm
  000000007051983_171030_Giai_trinh_BCTC_Cty_Me___CV2113_signed.pdf
  000000007051981_171030_BCTC_Cty_me_Quy_3_2017_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now