PVP: Báo cáo tài chính Quý 3/2017 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước

Share this on: Hanoi, Thg10 30 2017 - 08:14 SA

PVP: Báo cáo tài chính Quý 3/2017 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước


.

Tài liệu đính kèm
  000000007051627_PVP_BCTC_Quy_3_2017___Cong_ty_PV_Trans_Pacific_full_color_1.pdf
  000000007051622_PVP_20171020___CV405_TBD_TCHC___Cong_bo_Bao_cao_tai_chinh_Quy_3_2017_1_1.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now