DGC: Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ)

Share this on: Hanoi, Thg10 24 2017 - 02:06 CH

DGC: Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ)Tài liệu đính kèm
  000000007041566_BCTC_quy_3.2017_DGC.pdf
  000000007041568_DGC___Giai_trinh_bao_cao_quy_3_cong_ty_me.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now