IBC: Đính chính Báo cáo tài chính bán niên 2017

Share this on: Hanoi, Thg8 22 2017 - 03:08 CH

IBC: Đính chính Báo cáo tài chính bán niên 2017Tài liệu đính kèm
  000000006938796_IBC_BCTC_HN_soat_xet_30.6.2017_.pdf
  000000006938790_IBC_BCTC_HN_soat_xet_30.6.2017_.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now