KMT: KMT_Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán soát xét - Riêng cá thể văn phòng Công ty.

Share this on: Hanoi, Thg8 18 2017 - 05:37 CH

KMT: KMT_Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán soát xét - Riêng cá thể văn phòng Công ty.


.

Tài liệu đính kèm
  000000006919846_KMT_CBTT_BCTC_VP_Cty_da_kiem_toan_30_6_2017.compressed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now