VC2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ)

Share this on: Hanoi, Thg8 16 2017 - 04:18 CH

VC2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ)Tài liệu đính kèm
  000000006927910_Giai_trinh_y_kien_ngoai_tru_kiem_toan_ban_nien_2017_Sign.pdf
  000000006927893_Giai_trinh_chenh_lech_LN_ban_nien_2017___Cty_me_Sign.pdf
  000000006927887_BCTC_ban_nien_2017___Cty_me_Sign_1.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now