FOX: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg1 31 2018 - 04:29 CH

FOX: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000007220559_20180130_Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_Q4.2017.pdf
  000000007220564_20180130_Bao_cao_cong_ty_me_Q42017.pdf
  000000007220565_20180130_Giai_trinh_bien_dong_loi_nhuan.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now