GEG: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg1 31 2018 - 09:49 SA

GEG: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000007215861_GEG_BCTC_rieng_quy_4.2017.pdf
  000000007215856_GEG_Bao_cao_Q4.2017_HN.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now