HSG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017-2018

Share this on: Hanoi, Thg1 17 2018 - 04:53 CH

HSG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017-2018


 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017-2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180117_20180117--HSG--BIEN-BAN-DHDCD.pdf
  20180117_20180117--HSG--NGHI-QUYET-DHDCD.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now